Uddingston v Tayforth

Uddingston v Inveraray

Uddingston v Aberdour

Uddingston Ladies v Ardnamurchan Ladies B

v

Uddingston v Kyles Athletic 2

Uddingston v Kilmory

Uddingston v Strachur – Dunoon

Uddingston v Oban Celtic