Kilmallie v Newtonmore

Kilmallie v Kinlochshiel

Kilmallie v Strathglass

Kilmallie v Beauly

Kilmallie v Inverness

Kilmallie v Lochcarron

Kilmallie v Lochaber

Kilmallie v Aberdeen University

Kilmallie v Kingussie

Kilmallie v Oban Celtic