Kilmallie v Inveraray

Kilmallie v Glasgow Mid Argyll

Kilmallie v Lewis

Kilmallie v Aberdeen University

Kilmallie v Col Glen

Kilmallie v Kingussie

Kilmallie v Lochaber

Kilmallie v Strathglass

Kilmallie v Beauly

Kilmallie v Fort William