Inverness v Lovat

Inverness B v Kinlochshiel

Inverness A v Badenoch A

Inverness A v Glasgow Mid Argyll A

Inverness v Kilmallie

Inverness v Lochaber

Inverness v Lewis

Inverness v Strathspey

Inverness A v Lochaber A

Inverness B v Glenurquhart B