Strathspey Ladies v Glengarry Ladies

Glengarry v Strathspey