Strathspey v Boleskine

Strathspey v Badenoch B

Strathspey v Kinlochshiel

Strathspey v Glengarry

Strathspey v Kilmallie

Strathspey v Strathglass

Strathspey v Inverness B

Strathspey v Lochaber

Strathspey Ladies v Inverness Ladies B

Strathspey v Skye B