Inverness v Strathglass

Inverness v Fort William

Inverness v Lovat

Inverness v Glengarry

Inverness v Lochcarron

Inverness v Beauly

Inverness v Newtonmore

Inverness v Kinlochshiel

Inverness v Glenurquhart

Inverness v Skye